Cautare
Meniu
Acasa
Grupul
Contact
1.jpg

 

Uzinsider General Contractor SA

UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. Bucureşti
Blvd. Carol I nr. 12
Bucureşti – 030164 – ROMÂNIA
Tel: 004021.310.36.91     
Fax: 004021.315.82.29

E-mail: uzingctr@uzincontractor.ro
    S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. este profilată în gestionarea proiectelor privind livrarea “la cheie” de instalaţii şi echipamente.
Societatea are în structura sa personal cu experienţă de peste 25 de ani în domeniul managementului execuţiei de echipamente pentru industria energetică, industria constructoare de maşini, industria metalurgică şi industria materialelor de construcţii.
Activităţile desfăşurate de S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. sunt complexe şi includ: consultanţă pentru servicii de proiectare, execuţie, supravegherea procesului de fabricaţie, inspecţia şi recepţia produselor în atelierele subcontractanţilor, montaj şi punere în funcţiune.

    Societatea, cu o evoluţie ascendentă în ultimii 5 ani, este implicată direct în realizarea echipamentelor complexe exportate de grupul UZINSIDER:

• Industria metalurgică:

- linii de galvanizare şi acoperire a benzilor metalice în rulouri pentru: COCKERILL MAINTENANCE & INGÉNIERIE – CMI METALLURGIE – Belgia;
- prese de planat tablă şi echipamente metalurgice diverse pentru: VAI CLECIM – Franţa.

• Industria energetică:

- echipamente pentru turbine cu abur pentru: GENERAL ELECTRIC – S.U.A., VOEST ALPINE – Austria.
- reabilitare şi retehnologizare hidrocentrale.

    În prezent societatea posedă LICENŢĂ pentru producerea de energie electrică şi desfăşoară activităţi de exploatare comercială a 2 uzine hidroelectrice situate în judeţul Maramureş: Strâmtori – Firiza şi Nod de Presiune – Ferneziu.

• Protecţia mediului:

- circuite de evacuare gaze arse termocentrale pentru: GENERAL ELECTRIC – S.U.A., BRADEN EUROPE – Olanda;
- sisteme de evacuare a gazelor arse cu concentraţie mare de oxizi de sulf pentru: ROMPLUMB S.A. Baia Mare – România;
- instalaţie de captare şi epurare gaze arse pentru oţelărie electrică pentru: C.S. Reşiţa – România.

    Societatea are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor din standardul ISO 9001:2000 certificat de SRAC – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii – cu nr. 623/1/25.1.2005 şi IQNet – The International Certification Network nr. RO-0623, garantându-se astfel produse/servicii de cea mai înaltă clasă.

< Precedent   Urmator >
©2007 SC Uzinsider SA